Offentlige myndigheter

Offentlige myndigheter stoler på oss

Myndighetene håndterer sensitiv informasjon og materiale på vegne av oss innbyggere. De trenger raske, sikre og robuste løsninger for kommunikasjon og samarbeid. Kinly kjenner behovene og utfordringene, og hva de trenger av løsninger og støtte.

Dette kan du forvente av oss

Dette kan du forvente av oss

Mye av arbeidet de offentlige myndighetene gjør, er drevet av prosesser. Arbeidsflytene er på en bestemt måte for å sikre åpenhet, sporing og ansvar. Vi tar utgangspunkt i disse når vi designer løsninger. I stedet for å lage nye arbeidsflyter rundt begrensningene på teknologifronten, finner vi løsninger som passer inn i de eksisterende prosessene.

Det betyr at for eksempel krisehåndteringsstaben kan flytte over til en ny kommunikasjonsløsning uten å endre arbeidsflyten sin. Og nøkkelpersoner fra andre offentlige enheter eller eksterne eksperter kan enkelt bli med i beslutningsprosessen.

Det er vanlig for noen offentlige enheter å ha litt etterslep. For eksempel innen helse. Å få på plass en moderne, effektiv og god kommunikasjonsløsning kan bidra positivt inn her.

Myndighetene er en av landets største arbeidsgivere, og de er klar over at de konkurrer med det private næringslivet om å rekruttere de beste folkene. Vi hjelper flere offentlige enheter med å lage gode løsninger for samarbeid og hybridarbeid. For å være en attraktiv arbeidsgiver er det en stor fordel å ha disse tingene være på plass.

Vi forstår arbeidsflyten

Vi har god kjennskap til prosessdrevet arbeidsflyt og skaper løsninger som passer inn – uten å endre flyten.

Mindre etterslep

Har du effektive og gode kommunikasjonsløsninger på plass, vil du også få mindre etterslep.

Attraktiv arbeidsgiver

Har du en moderne samarbeidsstrategi og gode løsninger på plass, tiltrekker du deg også de beste folkene.

Sikkerhetsklarert

Kinly har de nødvendige sertifiseringene og sikkerhetsklareringene for å tilby løsninger til de øverste offentlige nivåene.

Kinly Virtual Courts – brosjyre

Kinly Virtual Courts – brosjyre

Vi er godt godt rigget til å hjelpe rettsvesenet med å digitalisere arbeidsflyter som for eksempel rettsmøter, på en effektiv og sikker måte. Vil du vite hvordan? Last ned brosjyren og les mer.

Kinly Cloud

Kinly Virtual Courts

Du kan stole på oss

Vi kan vise til flere gode resultater av samarbeid vi har hatt med offentlige myndigheter. Prosesser og utfordringer er vi godt kjent med. Dette kombinert med kompetansen vår innen tekniske løsninger gjør oss til en leverandør du kan stole på.

Mennesker bringes sammen av teknologi for økt produktivitet i alle arbeidssituasjoner – fordi det er fra menneskelig samhandling de store resultatene kommer.

Erfaren

Ekspertise fra hele feltet innen møteromsteknologi, med planlegging, leveranse, integrering og forvaltning av markedsledende tjenester.

Troverdig

Bedrifter med globalt avtrykk stoler på våre tjenester for sikre, fleksible og brukervennlige måter å jobbe på tvers av bransjer.

Uavhengig

Solide partnerskap med verdens ledende leverandører, sikrer vi et utvalg av gode løsninger til både offentlig og privat næringsliv.

Forutsigbar

Vi leverer morgendagens arbeidsplass fra ende til ende, med trygge og oversiktlige tjenesteleveranser over hele verden.

25+

Års Erfaring

2500+

Globale Kunder

500+

Akkrediterte Exsperter

250 M

Årsomsetning

1200+

Globalt Ansatte

90%

Kunderetensjon

24x7

Global Support

20

Kontorer I 9 Land