Global leverandør | Videokonferanse | Audiovisuelle løsninger |…
+ 90%
kundelojalitet
+ 250
industri sertifiserte spesialister
+ 20
20 års erfaring
120
land vi har levert prosjekter i

Working together. Everywhere

Vi leverer sikre og fleksible løsninger for video og audiovisuelle løsninger, samt en rekke tjenester for visuell samhandling, som gjør det enklere å jobbe sammen.

Vi jobber for å fremme bedre samarbeid - overalt!

Vår visjon handler om å engasjere mennesker i en verden av muligheter. Det handler ikke bare om teknologi, men om at vi til en hver tid jobber for å fremme samarbeid - overalt, og at vi ikke lar oss begrense av geografiske og teknologiske barrierer.

Dagens teknologi kan gi uendelig mange muligheter, men mangfoldet av ulike teknologier og verktøyene kan for mange være vanskelige å forstå. For å kunne samarbeide effektivt, trenger vi forutsigbare og pålitelige måter å møtes, se hverandre og dele innhold på. Den digitale og fysiske arbeidsplassen må fungere sammen som en sømløs enhet, og brukerne må kunne føle seg trygge på både sikkerhet og stabilitet i løsningen.

Vårt Service & Support Senter er åpent 24x5

Vårt Service & Support Senter gir det høyeste nivået av kundeservice og teknisk støtte. Vårt høyt kvalifiserte og sertifiserte supportteam gir operative støttetjenester, og du møter kvalifisert personell i første linje. Vi er tilgjengelige 24x5 og du kan kontakte oss via telefon, e-post eller video. Alternativt kan du fylle ut skjemaet vårt, for rask tilgang til teknisk støtte.