Et verktøy som sikrer bedre drift og vedlikehold av dine samhandlingsmiljøer

Kinly Smart Monitoring

Ønsker du er mer stabilt og driftssikkert møtemiljø? Med Kinly Smart Monitoring får du den innsikten, tryggheten og påliteligheten du trenger for å ha kontroll på dine AV & video investeringer.

Vær i forkant av dine AV-problemer

Tiden til en kunnskapsarbeider brukes i stadig større grad til møtevirksomhet, og gode samhandlingsløsninger har gått fra å være noe som er fint å ha til å være forretningskritisk i mange virksomheter.

Med Kinly Smart Monitoring slipper du å ha ulike verktøy for monitorering og drift av komponenter og løsninger på tvers av din AV- og videokonferanse portefølje. I et enkel brukergrensesnitt får du innsikt i alle dine samhandlingsmiljøer, og tidskrevende arbeidsoppgaver automatiseres slik at du kan være i forkant av dine AV-problemer.

Få bedre drift og vedlikehold av dine AV- og videokonferanseløsninger, og frigjør tid til andre forretningskritiske arbeidsoppgaver.

Hva kan Smart Monitoring gjøre for deg?

Situasjonsbevissthet

Få kontroll på dine samhandlingsmiljøer gjennom en enkel datakilde. Forstå de viktigste årsakene til problemer for å sikre bedre og effektiv distribusjon av ressurser.

Jobb smartere

Øke brukernes tillitt og utnyttelse av virksomheten AV- og samhandlingsteknologi gjennom å sikre forutsigbare forhold for brukeren der løsningene fungerer som de skal.

Romutnyttelse

Få innsikt som gjør det mulig å planlegge for mulige endringer og justeringer for å sikre optimal funksjonalitet, og som gir et bedre grunnlag for beslutninger ved eventuelle nye investeringer.

Forretningskontinuitet

Smart Monitoring supporterer flere komponenter og teknologier en hva andre monitoreringsverktøy typisk er i stand til. Det hjelper deg med å redusere risikoen og sikre et pålitelig samhandlingsmiljø.

Eiendomsplanlegging

Forstå enhver svakhet og styrke i et miljødesign og få en sterke kontekst for fremtidige investeringsbeslutninger, som tildeling av nye møterom eller kanskje til og med justeringen av virksomhetens reisepolitikk.

Kostnadskontroll

Redusere unødvendig oppfølging og reparasjon av repeterende oppgaver og lavere omkostninger knyttet til dette.

Kinly Innsikt

*Kilde: Cisco

90%

av brukere opplever stress knyttet til bruk av samhandlingsteknologi.
(Kilde: Cisco)

46%

av brukere kontakter teknisk support for hjelp.

(Kilde: Cisco)

Funksjoner i tjenesten

Støtte for flere leverandører

Smart Monitoring støtter flere komponenter en andre tilsvarende verktøy, noe som også gir en fullverdig og praktisk bruksrapport.

24/7 monitorering og varsling

Få kontroll på selv de mest utfordrende audiovisuelle installasjonene 24 /7, 365 dager i året, med proaktiv monitorering og feilvarslinger.

Enkelt brukergrensesnitt

En enkelt brukergrensesnitt gir innsikt i systemstatus, utnyttelse, feilmeldinger og diagnostiering, et globalt varslingskart og status på samtalekvalitet.

Overvåkning av infrastruktur

Kinly Smart Monitoring overvåker og gir deg full innsikt i din UC infrastruktur, inkludert oversikt over programvare, ytelse og kvalitet.

Komplett ressurs rapportering

Rapportering på alle tilknyttede ressurser, inkludert rapport på utnyttelse, trendanalyse, kapitalforvaltning og systemtilgjengelighet.

Automatisk varsling av feil

Identifiser og gjør feilretting av problemer, før de oppdages av brukeren. Få automatisk feilvarsling og kartlegging av problemstillingen om problemer som krever teknisk bistand i rommet.

Wellesley Petroleum

Kinly leverer Smart Monitoring for globale kunder, inkludert Wellesley Petroleum, Kraft, Heinz, Coty, AkerBP og Scandic Hotels.

Send oss en henvendelse nå for å få vite mer om Smart Monitoring, enten du ønsker en demonstrasjon eller et uforpliktende pristilbud.

Send oss en henvendelse nå for å få vite mer om Smart Monitoring, enten du ønsker en demonstrasjon eller et uforpliktende pristilbud.