Personvernerklæring

Personvernerklæring for kunder/privatpersoner

Kinly er ansvarlig for å beskytte personopplysninger til besøkende på våre websider (Kinly.com) og for våre kunder/partnere/ leverandører samt tredjeparter og privatpersoner som er i kontakt med Kinly. Vi vil sikre deg en trygg og sikker brukeropplevelse.

Denne personvernerklæringen (erklæringen) forklarer hva du kan forvente av Kinly når vi registrerer og behandler personopplysninger om deg.

Personvernerklæringens omfang

Denne erklæringen beskriver hvilke personopplysninger som selskaper i Kinly gruppen (som spesifisert under, kollektivt ‘Kinly’, ‘vi’, ‘oss’) samler inn. Erklæringen beskriver hvordan vi bruker personopplysninger, hvem vi deler opplysningene med, hvor lenge vi lagrer personopplysninger, om vi overfører opplysninger til tredjeland og hvilke rettigheter du har når det gjelder dine personopplysninger.

Kinly er behandlingsansvarlig under Personvernloven (‘GDPR’) der vi selv bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og de virkemidler vi benytter til dette.

Besøkende til Kinly websider

Når du besøker kinly.com bruker vi en tredjepartstjeneste, Google Analytics, til å samle standard internett logginformasjon og detaljert bruksmønster til besøkende. Vi gjør dette for å finne ut ting som antall besøkende til de forskjellige områdene på våre websider. Denne informasjonen prosesseres kun på en måte som ikke identifiserer enkeltpersoner. Vi gjør ikke, og vi tillater ikke at Google gjør, noe forsøk på å identifisere de personer som besøker våre websider.

Klikk her for å melde deg på Google Analytics-sporing på dette nettstedet.

Klikk her for å reservere deg mot Google Analytics på våre websider.

Når det gjelder Kinly epostlister så bruker vi Hubspot til å lagre personopplysninger for personer som ber om informasjon fra våre websider via skjema og til å levere markedsføringsmateriell til personer som gir samtykke til å motta dette. For mer informasjon se Hubspot personvernerklæring.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?

Kinly behandler følgende personopplysninger fra kunder, leverandører og/eller tredjeparter:

Navn, epost adresse (arbeid), post adresse (arbeid), telefonnummer (arbeid), stilling/tittel (arbeid), virksomhet (arbeidsgiver), avdeling (arbeidsgiver), type virksomhet, avtaledato, faksnummer (arbeidsgiver), VAT nummer (arbeidsgiver), skatteidentifikasjonsnummer, bank informasjon.

Kinly vil ivareta personopplysninger på en måte som sikrer at opplysningene er korrekte, komplette og oppdaterte.

Kinly vil ikke samle personopplysninger dersom slik samling er ulovlig i henhold til gjeldende personvernlover.

Hensikt og lovlig grunnlag for behandling

Personopplysninger fra kunder, leverandører og/eller tredjeparter kan bli behandlet for å:

Personal data of customers, vendors and/or third parties may be processed for the purposes of:

 • Håndtere forretningsmessige forhold, ordrebehandling, fakturering og betaling for produkter og tjenester, kontakt med kunder og leverandører;
 • Salg av produkter og levering av våre tjenester;
 • Identifisere og forhindre svindel;
 • Sikkerhet;
 • Samsvare med lovmessige forpliktelser og/eller offentlige granskninger, assistere selskapet i konteksten av rettstvist eller voldgift, inkludert arbeidsrettssak, og for å beskytte Kinly mot skader, tyveri, juridisk ansvar, svindel, overgrep eller annen dårlig oppførsel; Håndtere transaksjoner (f.eks. sammenslåing eller oppkjøp);
 • Håndtere våre operasjoner, inkludert operasjon og overvåking av driftssikkerhet og sikkerhet til våre IT systemer;
 • Håndtere helse- og sikkerhetshendelser; og Håndtere produktleveranser og forsendelser.

Kinly skal behandle personopplysninger i samsvar med relevante personvernlover og forskrifter og bare på begrenset, eksplisitt og lovlig grunnlag. Vi vil ikke bruke personopplysninger for andre formål enn det formålet som var grunnlaget for lovlig innhenting og behandling uten at du på forhånd gir oss ditt samtykke til dette. Personopplysninger fra kunder/leverandører kan behandles på basis av følgende lovlige grunnlag:

 • Det enkelte individ har gitt sitt samtykke til databehandlingen;
 • Databehandlingen er nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg;
 • Databehandlingen er nødvendig for å samsvare med lovmessige forpliktelser som vi er bundet av; og
 • Databehandlingen er nødvendig for legitime interesser til Kinly eller en tredjepart, bortsett fra i tilfeller hvor slike interesser overstyres av interesser og fundamentale rettigheter og friheter til ett individ. Kinly’s legitime interesser i alle saker består av de formål som er beskrevet over.

Deler vi dine personopplysninger med tredjeparter?

Innenfor Kinly vil dine personopplysninger kun være tilgjengelige for Kinly ansatte som i kraft av sin rolle trenger tilgang til dine personopplysninger for å gjennomføre de formål som er beskrevet over.

Vi kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter. Dette kan være nødvendig for å gjennomføre avtaler som du er en part av, eller fordi vi er lovfestet forpliktet til å dele dine personopplysninger.

Når vi deler dine personopplysninger med tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne (databehandlere), vil vi sikre at dine personopplysninger er beskyttet i henhold til personvernloven (GDPR) og betingelsene i denne personvernerklæringen gjennom en databehandleravtale som vi har inngått med disse tredjeparter.

Kinly deler dine personopplysninger med følgende tredjeparter: leverandører av IT-systemer, databehandlere, revisorer, forsikringsselskap, eksterne juridiske rådgivere, tilsynsmyndigheter, selskaper i Kinly konsernet, tredjeparts tjenesteleverandører og markedsføringspartnere.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Kinly lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for behandlingsformålet. For enkelte opplysninger må vi følge pålagte lagringstider, f.eks. pga. skatteregler. Generelt søker vi å ikke lagre personopplysninger lenger enn to (2) år, med unntak av når en kortere lagringsperiode er pålagt eller lagring av spesifikke personopplysninger utover 2 år er nødvendig.

Alle personopplysninger registrert hos oss for en individuell person, som har bedt oss om informasjon, vil bli lagret inntil personen ber om å få opplysningene sine slettet. Dine personopplysninger vil uansett ikke bli lagret lenger enn hva personvernloven og/eller lovpålagte lagringsperioder tillater.

Overfører vi dine personopplysninger?

Kinly er ett internasjonalt selskap og dette medfører overføring av personopplysninger til andre selskaper i Kinly gruppen eller tredjeparter som kan være lokalisert utenfor EU, inkludert USA. Kinly er lokalisert I Storbritannia, Norge, Nederland og Singapore. Dine personopplysninger lagres og ivaretas i datasentre lokalisert i Storbritannia, Nederland, Norge og USA. Vi bruker systemer og skytjenester hos tredjepartsleverandører til lagring av personopplysninger og vi har avtaler med dem som beskytter dine opplysninger.

Vi vil sikre at når personopplysninger overføres til tredjeland som ikke har tilstrekkelig beskyttelsesnivå så vil Kinly implementere nødvendige sikkerhetstiltak, ved å inngå avtale iht. Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon, for å sikre opplysningene tilstrekkelig.

Vi har også implementer Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon internt i Kinly for å ivareta internasjonal overføring mellom selskapene i Kinly gruppen.

For mer informasjon vedrørende implementerte sikkerhetstiltak vennligst kontakt oss ved å sende epost til privacy@kinly.com.

Hva er dine rettigheter?

Du har flere rettigheter under personvernloven (GDPR) når det gjelder dine personopplysninger. Disse er:

 • Rett til innsyn I dine registrerte personopplysninger
 • Rett til å få rettet personopplysninger dersom de inneholder feil
 • Rett til å få slettet dine personopplysninger
 • Rett til å kunne begrense behandlingen av dine personopplysninger
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger
 • Rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger

Dersom du ønsker å benytte deg av disse rettigheter kan du sende en forespørsel til privacy@kinly.com. Vi kan ha behov for identitetsbevis for å kunne behandle forespørselen.

Dersom du ikke er fornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger har du rett til å sende en klage til Datatilsynet www.datatilsynet.no eller til andre EU lands tilsynsmyndigheter https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Nederland

Følgende behandlingsansvarlige Kinly selskaper er etablert i Nederland:

 • Kinly Benelux B.V.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt oss ved å sende epost til privacy@kinly.com eller ved å kontakte vårt personvernombud på følgende adresse: Kinly Benelux B.V. Attn. S. Beesems, Radarweg 29, 1043 NX, Amsterdam, The Netherlands

Storbritannia

Følgende behandlingsansvarlige Kinly selskaper er etablert i Storbritannia:

 • AVMI Kinly Ltd.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt oss ved å sende epost til privacy@kinly.com eller ved å kontakte vårt personvernombud på følgende adresse: AVMI Kinly Ltd, Attn. T. Wilson, Europe House, 170 Windmill Road, Sunbury on Thames, Middlesex TW16 7HB United Kingdom.

USA

Følgende behandlingsansvarlige Kinly selskaper er etablert i USA:

 • Kinly Inc.
 • AVMI Inc.

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt oss ved å sende epost til privacy@kinly.com eller ved å kontakte vårt personvernombud på følgende adresse: Kinly Inc, Attn. J. Maynard, 2 Ridgedale Avenue, Suite 100, Cedar Knolls, New Jersey 07927, United States.

Norge

Følgende behandlingsansvarlige Kinly selskaper er etablert i Norge:

 • Kinly AS
 • VCV Nordics AS
 • Viju AS

Dersom du har spørsmål, vennligst kontakt oss ved å sende epost til privacy@kinly.com eller ved å kontakte vårt personvernombud på følgende adresse: Kinly AS, Attn. S.E. Jensen, Luramyrveien 79, 4313 Sandnes, Norway.

Spørsmål vedrørende Personvernerklæringen

Dersom du har spørsmål eller bekymringer vedrørende våre personvernforpliktelser vennligst send en epost til privacy@kinly.com.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 19/10/2020.