MED OVERSIKT, SIKKERHET OG KONTROLL I FOKUS

Kontrollrom

Et kontrollrom avhenger av sikre verktøy som gir oversikt og kontroll når det virkelig gjelder.

Kinly leverer alt fra enkeltprodukter til totale romløsninger.

Effektiv styring

Funksjonalitet er nøkkelen til et optimalt kontrollrom.

For å oppnå ideell drift må utstyr og løsninger tilpasses rommets funksjon. Enten det er for oljerigg, brann- og redningssentralen eller andre virksomheter, må de som styrer operasjonen ha full oversikt og kontroll, samt pålitelig utstyr.

Det leverer Kinly.

Vi kan hjelpe deg med

LED & skjermvegger

LED og skjermvegger gir god og pålitelig oversikt.

Lyd & bilde

Kinlys rådgivere er eksperter på akustikk og visuell teknologi.

Design

Kinly tegner og designer ditt optimale kontrollrom.

Romstyring

Intuitive systemer for styring og kontroll.

Telemedisin

Så leger kan konsultere, dele og samhandle fra land til oljerigg og skip.

Interaktive løsninger

Kinly hjelper deg med digitale samhandlingsverktøy.

Utvalgte løsninger

Smart Monitoring

Proaktiv support: Optimal drift som frigjør IT-avdelingen.

Andre møteplasser

Norges beste alarmsentral

110-sentralen har lokaler i den nye hovedstasjonen for brann og redning i Sandes i Rogaland, som ble åpnet i april 2017.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss