Stillerom

Mini-møterommet

Mini-møterommet

Møterom kan ofte virke hemmende på åpen diskusjon, kreativitet og samarbeid – særlig når de fremstår som formelle. Mindre stillerom, uformelle og tilgjengelige «en-til-en»-rom er ofte langt mer egnet for samtaler og idemyldring. Denne typen rom dukker stadig oftere opp, og dyrker gjerne langt mer produktivitet og effektivitet for mindre team.

I tillegg til å fremme effektivitet, tar denne typen rom lite plass. Dessuten kan de enkelt bruke områder som ellers ikke er lett å utnytte, og skaper gjerne kreativitet, liv og røre med uformelle oppsett og utradisjonell plassering. I Kinly har vi tatt en aktiv del i utviklingen av denne typen rom, og tilbyr både skreddersydde løsninger samt gode support-tjenester til dem.

Slik gjør vi det

Slik gjør vi det

Vi har alltid skapt samhandlingsrom på en menneskefokusert måte, og ønsker alltid dypere forståelse for hvordan man tar i bruk teknologi, hvordan folk jobber og hvilke mål bedrifter setter for sine team. Å fjerne prestasjonspress kan skape uante muligheter for enkeltmenneskers produktivitet, og det samme gjelder å gjøre arbeidsområder mindre formelle. Stillerom er i så måte en god investering.

Noen av de fremste fordelene med stillerom er at de stort sett alltid er tilgjengelig uten å måtte bestille på forhånd, de er veldig private og de er lette å bruke på ad-hoc-basis. Lave skuldre på jobb, med andre ord.

Stillerom utstyres med effektiv teknologi som gjør det enkelt for alle å ta dem i bruk, med lyd og bilde av beste kvalitet og ett-klikks tilkobling med egne enheter eller rett på fastmonterte endepunkter. Rommenes komfort, romslighet og private følelse, skaper i sum noen av kontorets mest populære områder å arbeide i.

Popularitet leder til utvidelse. Med små fotavtrykk og enkle krav til teknologiinvesteringer kan dere lett skalere tilbudet. Kinly hjelper til på veien mot enklere samhandling.

Fjern sperringene

Uformelle stillerom fjerner mange av hindrene i tradisjonelle møterom, og gjør dem mer innbydende, åpne, kreative og effektive.

Mennensker i sentrum

Rom som legger til rette for en naturlig arbeidsflyt er attraktive og populære. Stillerom er menneskeorienterte og reflekterer måten vi liker å arbeide og samhandle.

Populære

Huddle spaces will become the most popular and the most common space with an organizations estate. Managing them and scaling them requires a dedicated understanding and skill set.

Kinly Rooms

Kinly Rooms

Med Kinly Rooms får du en ny type møterom: Alt du trenger leveres i en enkel pakke med mål om å dyrke produktivitet og engasjement, uten lange planleggingsprosesser og avanserte finansieringsmodeller. Vi leverer alt fra prosjektering til support som én tjeneste.

Lite, men perfekt

Stillerom er fremtiden for samarbeid, de sikrer økt produktivitet samtidig som de letter presset på mer formelle møterom. Teknologien er enkel å montere og iverksette, og de blir raskt populære blant medlemmer av team og medarbeidere som ønsker stabile og tilgjengelige samhandlingsrom.

Mennesker bringes sammen av teknologi for økt produktivitet i alle arbeidssituasjoner – fordi det er fra menneskelig samhandling de store resultatene kommer.

Erfaren

Ekspertise fra hele feltet innen møteromsteknologi, med planlegging, leveranse, integrering og forvaltning av markedsledende tjenester.

Troverdig

Bedrifter med globalt avtrykk stoler på våre tjenester for sikre, fleksible og brukervennlige måter å jobbe på tvers av bransjer.

Uavhengig

Solide partnerskap med verdens ledende leverandører, sikrer vi et utvalg av gode løsninger til både offentlig og privat næringsliv.

Forutsigbar

Vi leverer morgendagens arbeidsplass fra ende til ende, med trygge og oversiktlige tjenesteleveranser over hele verden.

25+

Års Erfaring

2500+

Globale Kunder

500+

Akkrediterte Exsperter

250 M

Årsomsetning

1200+

Globalt Ansatte

90%

Kunderetensjon

24x7

Global Support

20

Kontorer I 9 Land