Ansvarserklæring

Kinly og verten for dette nettstedet erklærer at følgende ansvarsbegrensninger gjelder for innholdet på nettstedet.

Kinly og verten for dette nettstedet påtar seg intet ansvar for tap eller skade av noen art som måtte oppstå av bruken av nettsidene eller opplysninger som finnes der. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, feil, misledende, unnvikende, villedende eller injurierende uttalelser. Innholdet på disse nettsidene er ment som generell informasjon og publiseres i god tro. Selv om vi håper at de gir deg den informasjonen du søker, medfølger det ingen eksplisitt garanti for at innholdet er korrekt, kurant eller anvendelig i alle gitte, underforståtte eller antydete situasjoner. I så måte hverken representerer eller erstatter innholdet noen form for rådgivning, anbefalinger og konsultasjon foretatt av profesjonelle mot beskrevne, spesifikke behov eller omstendigheter. Videre gjelder det at innholdet på nettsidene ikke på noen måte kan anses som en kontrakt eller et tilbud fra Kinly. Andre konkrete ansvarsbegrensninger kan videre gjelde for deler av innholdet på disse nettsidene.

Kinly ønsker ikke å motta konfidensiell eller proprietær informasjon fra deg gjennom nettsidene våre. All kommunikasjon mellom deg og nettsidene er å anses som en åpen dialog, og det er kun informasjon som identifiserer din person som anses som konfidensiell og som behandles iht. Personopplysningsloven. Med dette hevder Kinly og tilknyttede parter retten til kopiering, deling, distribusjon, forvaltning og annen bruk ikke nevnt over, av all data, informasjon, bilder, video, tekst, lyder og annet innhold delt med organisasjonen gjennom nettsidene for alle kommersielle og ikke-kommersielle formål. Det er forbudt for deg som bruker å sende til eller publisere materiale av ærekrenkende, injurierende, truende, fornærmende, pornografisk eller noen annen lovstridig natur på nettsidene.

Informasjonen på disse nettsidene kan endres og oppdateres uten forvarsel. Likeledes kan Kinly når som helst gjøre endringer og/eller forbedringer i produktene/tjenestene som omtales på disse nettsidene uten at det varsles om dette på forhånd.

Kinly påtar seg ikke noe ansvar for innholdet i noen tredjeparts nettsted som du måtte få tilgang til fra våre nettsider (via lenker). Selv om et nettsted mot formodning har Kinlys logo på seg, så lenge det befinner seg utenfor Kinlys kontroll er det uavhengig. Kinly har i slike tilfeller ingen kontroll over innholdet på disse sidene, og selv om det lenkes til disse sidene fra Kinly.com påtar Kinly seg ingen ansvar for feil eller skader som måtte skje med utstyr som følge av at du som bruker følger disse. Brukere av nettsidene er selv ansvarlig for sikre at de er beskyttet mot eventuelle virus, trojanere, ormer og annen skadelig programvare.

Da Kinlys nettsider kan inneholde lenker til tredjepartsnettsider, er brukere selv ansvarlig for å være kjent med disses retningslinjer for personvern og å vite hva, hvordan, hvorfor og på hvilken måte disse nettstedene samler inn identifiserbar personlig informasjon.

TJENESTENE OG MATERIALET SOM FINNES PÅ DISSE NETTSIDENE TILGJENGELIGGJØRES "SOM DET ER" OG HVERKEN KINLY ELLER NETTVERTEN GIR NOEN FORM FOR GARANTI, SÅ LANGT GJELDENDE LOVER OG FORUTSETNINGER TILLATER, FOR AT INNHOLDET OPPRETTHOLDER EN KVALITET SOM ER MÅLBAR, MØTER SPESIFIKKE KRAV ELLER KAN ANVENDES TIL NOEN FORM FOR UTTALT ELLER IKKE UTTALT HENSIKT.

MED UNNTAK AV DØD ELLER PERSONSKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV UAKTSOMHET, FRASKRIVER KINLY OG NETTSTEDETS VERT SEG ETHVERT ANSVAR FOR KRAV, TAP, KOMPENSASJON ELLER SKADE AV ET HVERT SLAG SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV INFORMASJON OG/ELLER TJENESTER TILBUDT GJENNOM DISSE NETTSIDENE. DETTE GJELDER BLANT ANNET, MEN IKKE BARE, DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, OVERRASKENDE ELLER PÅFØLGENDE TAP ELLER SKADE PÅ FORTJENESTE ELLER DATA BASERT PÅ KONTRAKT- ELLER AVTALEBRUDD, MISLIGHOLD (INKLUDERER UAKTSOMHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNET.