Trender

Arbeidsplassen og arbeidshverdagen er i endring. Vi samarbeider på andre måter enn tidligere, og det er ikke lenger gitt at kontoret er arbeidsstedet. Gode kommunikasjonsløsninger – som faktisk fungerer – er viktige og sentrale i tilretteleggingen av morgendagens arbeidsplass.

Rigget for fremtiden

Arbeidshverdagen vår endres. Vi samarbeider mer, og på andre måter enn før. Følg med i timen og rigg organisasjonen for fremtiden.

Den hybride arbeidsplassen

Den hybride arbeidsplassen

Arbeidstid, sted og metoder endrer seg. Ikke la det begrense dere, men ta hensyn til de ulike behovene og utnytt mulighetene

Effektiv kommunikasjon

God kommunikasjon er viktig. Både internt og eksternt. Fjern unødvendig støy og bruk riktige de riktige kanalene.

Global organisasjon, ingen hindring

Global organisasjon, ingen hindring

Ny teknologi gjør det mulig for store, globale organisasjoner å tilpasse seg en ny arbeidshverdag – på en effektiv måte.

Undervisning

Undervisning

Undervisning er ikke lenger forbeholdt klasserommene. Heng med i tiden, og utnytt de fantastiske mulighetene teknologien gir.

Mennesker bringes sammen av teknologi for økt produktivitet i alle arbeidssituasjoner – fordi det er fra menneskelig samhandling de store resultatene kommer.

Erfaren

Ekspertise fra hele feltet innen møteromsteknologi, med planlegging, leveranse, integrering og forvaltning av markedsledende tjenester.

Troverdig

Bedrifter med globalt avtrykk stoler på våre tjenester for sikre, fleksible og brukervennlige måter å jobbe på tvers av bransjer.

Uavhengig

Solide partnerskap med verdens ledende leverandører, sikrer vi et utvalg av gode løsninger til både offentlig og privat næringsliv.

Forutsigbar

Vi leverer morgendagens arbeidsplass fra ende til ende, med trygge og oversiktlige tjenesteleveranser over hele verden.

25+

Års Erfaring

2500+

Globale Kunder

500+

Akkrediterte Exsperter

250 M

Årsomsetning

1200+

Globalt Ansatte

90%

Kunderetensjon

24x7

Global Support

20

Kontorer I 9 Land