Takk for interessen!

Vi håper du vil kunne få mye spennende innsikt ved å gå gjennom oppgavene ressurspakken gir deg. Husk: Vi er bare en e-post eller telefonsamtale unna hvis du trenger inspirasjon eller ønsker ytterligere bistand i å prosjektere morgendagens arbeidsplass.

Vi har delt opp ressurspakken i fem nedlastinger, og anbefaler at du går gjennom hvert dokument i rekkefølgen de ligger her. Til slutt kan du sammenfatte innsikten på det siste arket. Dette gir deg et godt utgangspunkt for samtale og prosjekteringsarbeid med ekspertene våre.

Steg 1 – Forstå prosessene

Steg 2 – Forstå dine ansatte

Steg 3 – Arbeidsflyt teknologi

Steg 4 – Kartlegging teknologi

Arbeidsskjema for behovsanalyse