Vi ønsker å være en ansvarlig aktør i markedet

Vårt ansvar

Vi ønsker å være en ansvarlig aktør i markedet. Derfor jobber vi aktivt med tiltak for å sikre bærekraft, ansvarlig innkjøp, personvern, sikkerhet og vår påvirkning på miljøet.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Konsistent kvalitet i våre leveranser er godt forankret i selskapets DNA og noe vi alltid jobber for å sikre for alle våre kunder. Vi er opptatt av systematisk kvalitetsstyring for oppnå fremragende leveranser og service til våre kunder. For å oppnå dette har vi etablert ett kvalitetsstyringssystem i samsvar med ISO 9001:2015.

Krav til kvalitet er forankret i vår kvalitetspolicy, våre kvalitetsmål og er integrert i alle våre prosesser.

Globale tiltak i selskapet inkluderer også systematisk måling av kundetilfredshet, anvendelse av ny teknologi og utdanning av ansatte.

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet

Som leverandør av løsninger for visuell kommunikasjon forventer våre brukere at tjenestene de bruker skal være tilgjengelige når de trenger dem. For å sikre en tilgjengelig og sikker tjeneste er Kinly avhengig av et sterkt informasjonssikkerhetssystem (ISMS). Kinly har derfor implementert et ISMS som samsvarer med ISO 27001:2017. Retningslinjer på toppnivå definerer formål, retning, prinsipper og grunnleggende regler for vårt ISMS. Vår metodikk brukes på hele ISMS som er definert i vårt ISMS Scope.

Våre enheter i Nederland, Belgia og Luxembourg er ISO 27001 sertifiserte. Enheten i Norge planlegger sertifisering i løpet av 2020.

Miljø & Bærekraft

Kinly er opptatt av å minimere virkningen av våre aktiviteter på miljøet. Vår interne miljøpolitikk fremhever vårt engasjement etter å drive virksomheten vår på en måte som støtter bærekraft. Vi har globale tiltak for energiforbruk, behandling av avfall og overholdelse av lovgivning. Alle våre kontorer i Norge er Miljøfyrtårnsertifiserte siden 2012/13.

Vi har iverksatt tiltak for å redusere vår skadelige innvirkning på miljøet, med tanke på karbonutslipp. Et av tiltakene er å tilgjengeliggjøre alle ansatte i Kinly med personlig videokonferanse på arbeidsplassen og hjemmekontor. I tillegg til dette har vi elektriske biler (pool car) til bruk i arbeidstiden tilgjengelig på våre kontorer slik at det ikke er nødvendig for ansatte å bruke egen bil i jobbsammenheng.

For oss er samfunnsansvar mer enn bare å redusere CO2-utslipp. Vi vier også sterk oppmerksomhet på andre mål. Vi utarbeider og gjennomfører en årlig handlingsplan med aktiviteter for å forbedre vårt samfunnsansvar og minimere vår påvirkning på miljøet

Tiltak for å sikre bærekraft

I Kinly tror vi at beslutningstakere må legge til rette for en atferdsendring med teknologiske løsninger for samhandling for å sikre virksomhetens bærekraft. Dette vil, i kombinasjon med klare retningslinjer for reise, redusere antall mennesker som reiser med fly og potensielt også bilen.

Vi er alltid ute etter å forbedre våre tiltak for samfunnsansvar og for å sikre bærekraft, og tar gjerne imot tips og ideer til hvordan vi kan forbedre oss ytterligere.

Kom i kontakt!