Visualization – Infopresence

Oblong Mezzanine

Mezzanine skaper en visuelt engasjerende, interaktiv og integrert møteopplevelse. Teknologi som synliggjør kunnskap og innsikt i virksomheten i stor skala og på nye måter.

Mezzanine skaper et visuelt, engasjerende miljø i møtet

Mezzanine fungerer sømløst uansett avstand, og forener ressursene i et felles arbeidsområde som bygger tillit, forsterker engasjement og øker produktivitet.

Mezzanine gir liv til datasett, arbeidssteder og kommunikasjonskanaler på tvers av en rekke skjermer på flere lokasjoner. Det kombinerer datapresentasjon med analyse- og samarbeidsmuligheter, og tilrettelegger for å gjøre store data om til innsikt og informasjon. Dette er framtidens arbeidsmetoder.


Avansert, visuell samhandling som gir kraftfulle opplevelser

Det engelske begrepet «infopresence» er opplevelsen av å ta fullt og helt del av innholdet, hvor all kritisk informasjon er delbar og synlig for teamene dine. Muligheten til å dele innhold fra flere kilder i sanntid gjør komplekse datasett tilgjengelige for alle som er med i møtet. Teamene får innsikt i det store bildet, og kan dermed ta bedre beslutninger basert på større grad av informasjon. Hva kan Mezzanine gjøre for dine team?

Mezzanine 600

Mezzanine 600

600-serien tilrettelegger for samarbeid og samhandling, og skaper et virkelig engasjerende miljø. Mezzanine 600 dekker gjerne flere vegger, hvor layouten med flere skjermer samler lokasjoner, team og innhold sammen i ett felles arbeidsområde. Alle kan være en aktiv deltager i møtet, og dele innhold helt uten begrensninger.

Mezzanine 300

Mezzanine 300

300-serien gjør teamene i stand til å enkelt dele enheter og applikasjoner på tvers av skjermer. Det utvidede produktsortimentet leverer avanserte samarbeidsegenskaper, og gir mulighet til å ta i bruk produktene og forlenge den engasjerende opplevelsen til andre kontorer, til en lavere pris.

Studie av Mezzanines økonomiske innvirkning

Oblong, leverandør av Mezzanine-løsningene, har fått gjennomført en Forrester Total Economic Impact-studie av samarbeidsløsningen. Studien gir et rammeverk for å evaluere økonomisk effekt, og undersøker den potensielle ROI som virksomheter kan oppnå ved å implementere løsningen.

Interessert i Oblong Mezzanine?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg angående Oblong Mezzanine på din arbeidsplass.