INFRASTRUKTUR - ON-PREMISE - HYBRID - SKY

Video Infrastruktur

For å få videosamarbeid til å virkelig fungere for din bedrift, trenger du en moderne infrastruktur for videokonferanser som kan støtte virksomhetens behov.

Enten du trenger å forbedre din nåværende infrastruktur, virtualisere eller migrere konferanseplattformen din, redusere datasenterkostnader eller gå over til en skybasert tjeneste - kan vi hjelpe deg. Kinly tilbyr komplette miljøer for video infrastruktur- on-premise, kunde eller Kinly administrert eller levert som en skytjeneste.

Det som virkelig skiller oss fra andre er kompetansen til våre ansatte

Vår erfaring innen videokonferanser og skytjenester har plassert Kinly som en verdensledende leverandørene. Vår globale tilstedeværelse, kompetanse innen ulike typer implementeringer i kombinasjon med vår profesjonell erfaring, sertifiseringer og lidenskap for god videosamhandling, gjør Kinly til en foretrukket leverandør av videokonferans og skytjenester.

Konkurransedyktig med riktig samhandlingsløsning

For virksomheter som ønsker å være konkurransedyktige er det ingen vei utenom: måten vi jobber på er i endring. Hva betyr endringene for arbeidshverdagen vår, og hva bør arbeidsgiver sørge for?

Se produsent spesifikke løsninger og produkter

Cisco Webex

Med Cisco Webex får du en fleksibel sikker samhandlingsplattform, bestående av brukervennlige verktøy som kobler den fysiske og virtuelle møteplassen.

Neat for Zoom

Neat produktene er designet i Norge, eksklusivt for Zoom.

Snakk med oss

Send oss en henvendelse, så kan vi hjelpe deg med å definere gode videokonferanseløsninger til din virksomhet.