VIDEOKONFERANSE - TELEPRESENCE

Videokonferanse

Profesjonelle videokonferanser til den moderne arbeidsplassen

Videokonferanse på arbeidsplassen blir stadig mer vanlig, og de aller fleste selskaper har i dag en eller annen løsning tilgjengelig for de ansatte. De med negative teknologiske erfaringer har trolig ikke opplevd moderne løsninger for videokonferanser, nemlig de som er enkle å bruke, der kvaliteten er god og hvor teknologien fungerer – overalt og alltid.

Vi hjelper deg med å se på helheten og foreslår løsninger som vi tror vil gi verdi over tid. Vi leverer pålitelige og sikre videokonferanseløsninger, enten det er ferdige pakketerte løsninger fra produsentene, standardiserte Smart Room løsninger eller skreddersydde løsninger designet for å møte et spesifikt behov. Vi hjelper deg med å få videokonferanse inn i alle typer rom, enten det er møterom, sosiale soner, ditt personlige kontor, auditoriet, klasserommet eller kontrollrommet.

Øk bruk og utnyttelse av dine videoløsninger

Viste du at kroppsspråk utgjør 70 prosent av vår daglige kommunikasjon. Dette er bakgrunnen for at stadig flere bedrifter benytter seg av videokonferanse. Med video kan deltagerne kommunisere forståelse, uklarheter, glede eller frustrasjon på en ikke-verbal måte uten å avbryte.

For noen bedrifter er videokonferanse blitt en vital del av daglig møtedrift, mens andre så vidt har testet det ut. For de som ikke er godt kjent med videomediet kan det likevel by på frustrasjoner og usikkerhet som enkelt kunne vært unngått dersom man hadde fått opplæring, for når invitasjonen foreligger kan spørsmål dukke opp uavhengig av om du er møteleder eller deltager. Med våre Customer Success tjenester hjelper deg med å sikre god opplæring, slik at du som kunde får mest mulig ut av din investering.

Øk bruk og utnyttelse av dine videoløsninger
ARAGON RESEARCH

​"Inntil 50% av konferanserom forventes å ha videokonferanse innen 2020."

FORBES

"Ansiktsutrykk og kroppspråk utgjør mer en halvparten av kommunikasjon."

WAINHOUSE RESEARCH

"94% oav dagens selskaper oppgir at bruk av videokonferanse gjør de mer produktive."

IMCCA

"Nesten så mye som ni av ti ansatte opplever at videokonferanse hjelper de med å bli bedre kjent med kollegaer"