Cloud Collaboration - Meeting Assistant

Kinly Cloud

En konferansetjeneste i skyen som gir en sikker og pålitelig møteopplevelse

Måten vi jobber og møtes på er i konstant endring. Det teknologiske landskapet bli stadig større og mer avansert å navigere seg i. Kinly Cloud kobler sammen alle de store plattformene i markedet til en sikker og sømløs tjeneste, slik at du kan fokusere på jobb og ikke teknologi.

Løsningen forbedrer eksisterende funksjonalitet og tilpasser det til din unike arbeidsflyt. De som deltar i møtet kan se og presentere innhold til hverandre, samt jobbe sammen uavhengig av teknologiske og geografiske barrierer.

Med Kinly Cloud får du tilgang til et intuitivt verktøy som hjelper deg å jobbe smartere, uansett hvilken løsning du bruker.

Personlige Cloud Rooms

Ditt personlige Cloud Room er et møterom i skyen, hvor du kan møte hvem som helst uansett hvor de er eller hvilken enhet de bruker. Kinly Cloud Rooms er en tjeneste for fremtidens kontor, bygget for å skalere på Kinly Cloud. I ditt personlgie cloud-room kan deltakerne møtes uavhengig av om de ringer inn fra et videokonferansesystem, Microsoft Skype for Business, Google Hangouts Meet, en nettleser eller en telefon.

Personlige Cloud Rooms
Meeting Assistant

Meeting Assistant

Meeting Assistant fra Kinly er en intelligent app på din mobil som hjelper deg å starte opp - og bli med i videomøter - uansett hvordan du ønsker å delta i møtet. Du kan også kontrollere møtet ditt via assistentens enkle brukergrensesnitt. Med ett tastetrykk kan du koble til ditt fysiske møterom, styre antall deltakere, legge til flere, eller bruke telefonen til å delta i møtet dersom du er på farten. Uansett hvilken teknologi som benyttes og hvilken fysiske lokasjon eller møterom du deltar fra, hjelper møteassistenten deg å komme raskt i gang med et sømløst, stabilt møte.

Meeting Access

Meeting Access er en tjeneste vi tilbyr som lar ulike videosystemer som Cisco, Polycom, Lifesize med flere, delta sømløst i samme møte som Skype for Business og Google Hangouts Meet. Alt etter ønske og behov hjelper vi deg å gjøre «blandede møter» til en enkel affære uten tilkoblingsproblemer.

Vår One-Button-to-Push løsning er spesielt populær i møterom der ulike teknologier ofte er involvert.

Meeting Access
Video Abonnement

Video Abonnement

Drift og vedlikehold av dine videokonferanseløsninger kan være kostbart, tidskrevende og komplisert. Når dine endepunkter er registrert i Kinly Cloud vil vi sørge for at de alltid er konfigurert med riktige innstillinger, koblet til nærmeste datasenter for Call Control og telefonbok-tjenester døgnet rundt.

Events

Med tjenesten Events i Kinly Cloud, kan selskaper arrangere allmøter, kurs og opplæring, ha interne lanseringer av produkter eller tjenester eller bare dele informasjon internt med ansatte på en enkel og kostnadseffektiv måte. Kinly tilbyr også opptak og streaming som en del av løsningen. Events kan også kombineres med våre driftstjenester, slik at vi kan styre hele møtet for deg om det er behov for litt ekstra bistand.

Events

Kom i gang med Kinly Cloud

Ansiktsuttrykk og kroppsspråk har svært mye å si for hvordan vi tolker hverandre når vi kommuniserer. Også tonen i kommunikasjonen er av stor betydning. Dette viser hvor viktig det er å både se og høre de man kommuniserer og samhandler med. Riktig kommunikasjonsteknologi styrker de menneskelige relasjonene i arbeidet.

Vil du vite mer?

Eller kanskje du ønsker en prøveperiode? Snakk med en av våre eksperter om hvordan Kinly Cloud kan hjelpe deg å jobbe smartere.