Videokonferanse

En ny måte å møtes

Vi i Kinly har alltid sluttbrukeren i minne, og skaper rom der man kan konsentrere seg om det viktige med jobben – kreativitet, samhandling og produktivitet – uten å måtte tenke på teknologien. Med de hurtige endringene som skjer rundt videokonferanse om dagen, er det viktig å ha noen som tar hånd om det tekniske på laget sitt, så du kan fokusere på alt som gjør det bra å være på jobb.

Slik gjør vi det

Slik gjør vi det

Få ord definerer moderne møter bedre enn fleksibilitet. Måten vi planlegger og deltar varierer, men felles for alle er at de er mer og mer preget av samhandling og tilpasning til individuelle behov. Tiden da møter ble avholdt på ett sted er over, og produktivitet er ikke lenger knyttet til delte rom.

I Kinly forstår vi hvordan videokonferanser kan forbedre opplevelsen av møter på alle arbeidsplasser. Vi skaper løsninger som kan tilpasses bedrifter og møterom av alle størrelser. Med en holdning som setter mennesker først, bruker vi vår inngående teknologiske kunnskap til å sikre sluttbrukernes behov. Nettverket vårt gjør at vi kan utforme og anbefale systemer som både øker produktivitet og reduserer kostnader.

Mindre utslipp

De riktige videokonferanseløsningene kan spare bedriften for mange reisetimer i forbindelse med møter. Samtidig sparer du planeten for utslipp.

Klasseledende samhandling

Dine behov kombinert med vår kunnskap ligger til grunn for alle valg vi tar sammen for å finne riktig kamera, skjerm og lydteknologi for behovene i rommet ditt.

Økt produktivitet

Møter blir langt lettere når alle deltar aktivt i samtaler, og forbedret kommunikasjon gjør at du kan unngå uavklarte arbeidsflyter. Investerer du i de riktige løsningene, får du mer ut av medarbeiderne dine.

En vinner i «krigen mot talent»

Med klasseledende samhandlingsverktøy tiltrekker du deg klasseledende kandidater, samtidig som de ansatte får verktøyene de trenger for å yte sitt beste.

Rocket Space

Erasmus Universiteit

Finans

Video-interoperabilitet

The Hybrid workforce

The Hybrid workforce

Work has changed. It may seem like it happened overnight, but this digital revolution—this change to when, where, and how we do our jobs—has been happening in the background for the last ten years. Read about how to enable a distributed workforce in our e-guide.

Start reisen

Når det kommer til videokonferanse er det ikke lenger et spørsmål om «hvis», men «når». En verden i rask endring krever at bedrifter henger med, og videokonferanse er nok allerede på din agenda. Forskjellen med Kinly, er at vi sikrer at tjenestene du mottar er tilrettelagt for din bedrift, slik at dere kan se umiddelbare positive resultater. Reisen begynner her.

Mennesker bringes sammen av teknologi for økt produktivitet i alle arbeidssituasjoner – fordi det er fra menneskelig samhandling de store resultatene kommer.

Erfaren

Ekspertise fra hele feltet innen møteromsteknologi, med planlegging, leveranse, integrering og forvaltning av markedsledende tjenester.

Troverdig

Bedrifter med globalt avtrykk stoler på våre tjenester for sikre, fleksible og brukervennlige måter å jobbe på tvers av bransjer.

Uavhengig

Solide partnerskap med verdens ledende leverandører, sikrer vi et utvalg av gode løsninger til både offentlig og privat næringsliv.

Forutsigbar

Vi leverer morgendagens arbeidsplass fra ende til ende, med trygge og oversiktlige tjenesteleveranser over hele verden.

25+

Års Erfaring

2500+

Globale Kunder

500+

Akkrediterte Exsperter

250 M

Årsomsetning

1200+

Globalt Ansatte

90%

Kunderetensjon

24x7

Global Support

20

Kontorer I 9 Land