Privacy

Bij Kinly streven we ernaar om de privacy van onze gebruikers te waarborgen. We willen hen een in alle opzichten veilige gebruikservaring bieden. Ons Privacy beleid is van toepassing op het gebruik en de opslag van uw data. Op het gebruik en de opslag van uw data is ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van kracht.

Deze privacyverklaring legt uit wat u van Kinly kunt verwachten wanneer wij de volgende typen informatie verzamelen:

Bezoeken aan deze website

Wanneer iemand kinly.com bezoekt, maken we gebruik van een dienst van een externe leverancier (Google Analytics) voor het verzamelen van standaardinformatie uit online logbestanden en informatie over diens gebruikspatroon op onze website. We doen dit om inzicht te verwerven in het bezoek van onze website, zoals het aantal keer dat verschillende onderdelen van onze website worden bezocht. Deze informatie wordt altijd zodanig verwerkt dat die op geen moment persoonlijk herleidbaar is. We doen geen pogingen om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen, en staan Google Analytics evenmin toe om dat te doen.

Als we persoonlijk herleidbare informatie willen verzamelen via onze website, stellen wij u daarvan op de hoogte. We zullen duidelijk maken in welke gevallen we persoonsgegevens verzamelen en wat wij van plan zijn om daarmee te doen.

Informatieverzoeken

Op verschillende pagina’s van onze website zijn formulieren beschikbaar waarmee bezoekers meer informatie over onze producten en diensten kunnen aanvragen. Deze pagina’s bevatten een link naar deze privacyverklaring.

Doel en wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw verzoeken om informatie over de producten en diensten die we leveren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven conform artikel 6(1)(a) van de AVG.

Wat we nodig hebben

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarom we deze informatie nodig hebben

We hebben deze informatie nodig om u de informatie te verstrekken waarom u hebt verzocht en voor eventuele aanvullende communicatie die nodig is voor de verdere afhandeling van uw verzoek. We gebruiken deze informatie niet voor enige andere doeleinden.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Alle persoonsgegevens die wij in bestand houden voor mensen die om ons informatie hebben gevraagd, worden twee jaar lang bewaard. Na deze periode zullen wij uw persoonsgegevens permanent wissen.

Inschrijvingen voor onze mailinglijst

Er zijn verschillende pagina’s op onze website te vinden waar bezoekers zich kunnen inschrijven voor onze mailinglijst. Deze pagina’s bevatten een link naar deze privacyverklaring.

Doel en wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening aan u en om u op de hoogte te stellen van nieuwe producten, branchenieuws en komende evenementen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons is de toestemming die u ons daarvoor heeft gegeven conform artikel 6(1)(a) van de AVG.

Wat we nodig hebben

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarom we deze informatie nodig hebben

We gebruiken deze informatie om uw inschrijving te kunnen verwerken en voor eventuele aanvullende communicatie die nodig is voor de verdere afhandeling van uw verzoek.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Alle persoonsgegevens die wij in bestand houden voor mensen die om ons informatie hebben gevraagd, worden bewaard tot dat u een verwijderingsverzoek indient. Uw persoonlijke gegevens worden na dit verzoek onomkeerbaar vernietigd. U kunt dit verzoek indienen via een directe link in de Kinly-nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: privacy@kinly.com.

Wat we met persoonsgegevens doen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijfsonderdelen van Kinly in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland en Singapore. De hosting en opslag van uw data vindt plaats in datacenters in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen en de Verenigde Staten. We maken gebruik van externe leveranciers voor de opslag van deze gegevens en hebben overeenkomsten met hen gesloten voor de bescherming daarvan.

Uw rechten

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we voor u in bestand hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u een verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wilt inzien of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via privacy@kinly.com of

Kinly

Afdeling Privacy Naritaweg 114 1043 CA AMSTERDAM

Als u nog altijd van mening bent dat uw persoonsgegevens niet op correcte en wetmatige wijze zijn gebruikt, kunt u contact opnemen met de relevante toezichthouder

Maakt Kinly gebruik van gegevensverwekers?

Ja. We gebruiken Hubspot voor de opslag van persoonsgegevens van mensen die informatie hebben aangevraagd via formulieren op onze website en om marketinginformatie te verzenden aan mensen die zich hebben ingeschreven voor onze mailinglijst. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hubspot.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Als we besluiten om onze privacyverklaring te wijzigen, zullen we de gewijzigde versie hier publiceren. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en of we die aan derden verstrekken. Voor eventuele vragen of zorgen over onze inspanningen op het gebied van privacy kunt u contact met ons opnemen via privacy@kinly.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2018.