UC / Samhandlingskonsulent

Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim, Norway

Som UC / samhandlingskonsulent i Kinly vil du jobbe med Norges mest spennende samhandlingsprosjekter! Våre kunder er ofte i fremste linje for å implementere den nyeste teknologien og en samhandlingskonsulent er en nøkkelressurs for å planlegge og levere disse på best mulig måte! Selskapet er i sterkt vekst, og vi har sterkt behov for mer kompetanse innen UC / samhandling. Stillingen er Oslo basert og ønskes besatt umiddelbart.

Som en Samhandlingskonsulent i Kinly vil du være ansvarlig for å bistå salg og kunder med å finne den riktigste tekniske samhandlingsløsningen innenfor de gitte rammer. Det forventes at ethvert prosjekt og løsningsdesign behandles og løses på mest mulig effektiv og riktig måte til det beste for både kunde og Kinly. Det forventes videre at kundene blir håndtert på en god måte med punktlig og riktig kommunikasjon.

Helt overordnet vil vedkommende i samarbeid med teamet, være ansvarlig for følgende målsetninger:

• Bidra til å sikre at Kinly leverer de beste samhandlingsløsningene til våre kunder og fortsatte med å være en ledende aktør både nasjonalt så vel som regionalt.
• Assistere og rettlede salg, kunder og partnere ved å bistå med løsningsforslag og nødvendig teknisk kunnskap for å kunne tilby de rette løsninger og tjenester.
• Følge og videreutvikle Kinly beste praksis, som en del av den ledende Samhandlings aktøren i markedet.
• Sikre at Kinly sine prosesser og rutiner blir fulgt og forbedret ved behov.
• Sikre tett dialog med kunder, leverandører samt de ulike avdelingene internt i Kinly for å sikre høyest mulig kvalitet og effektivitet i prosjektene og leveransene.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet bestå av:

•Utføre konsulenttjenester innenfor området video/UC
• Forberede og skrive dokumentasjon for løsninger/kunder
• Pre-sales aktivitet slik som løsningsdesign og anbudsarbeid
• Bistå Kinlys Support Center, Service Ingeniører, Operations & Cloud team og kunder
• 3. line support innenfor sitt fagfelt/sine kunder
• Driftsmøter og driftsoppgaver med utvalgte kunder
• Installasjon, oppgraderinger og konfigureringer av produkter og løsninger
• Selvutvikling av kompetanse og ansvar innenfor fagfelt
• Opprettholde og utøke sertifiserings nivåer innenfor Cisco, Microsoft og andre relevante fagfelt
• Bidra til å forbedre rutiner og prosesser
• Kunde & intern trening
• Ad-hoc service
• Gjennomføre enkelte kundebefaringer ved behov

Samhandlingskonsulenter i Kinly kan få oppgaver utenom det som står skissert ovenfor.


Ønsket kompetanse:

• Erfaring fra løsningsdesign og gode kommunikasjonsevner
• Teknisk forståelse og kompetanse innen tradisjonell videokonferanse teknologi og Microsoft Teams/Skype og skyløsninger (Office 365/Azure).
• Arbeidet vil ofte bli utført på kundes lokasjoner og nødvendige sertifiseringer og klareringer er en forutsetning for å kunne fylle stillingen.
• Erfaring med PC og operativsystemer
• Erfaring med konfigurasjon av Microsoft løsninger i møterommet

Samhandlingskonsulenten bør ha følgende personlige egenskaper:

• God fokus og presisjon ved å holde oversikt og dokumentere beslutninger
• Gode kommunikasjonsevner og sterke skriftlige ferdigheter
• Ryddig og punktlig med logisk sans, overholde tidslinjer og prosjektplaner og kunne melde ifra om avvik til rett tid
• Prosess orientert med en praktisk vinkling for å sikre effektiv og nøyaktig gjennomføring og resultat
• Gjennomføringskraft og evne til å sluttføre oppgaver i en hektisk hverdag
• Pliktoppfyllende og service-minded ved å følge opp og gi tilbakemeldinger til de ulike parter underveis i saksgangen eller prosjektet
• Selvdreven og tar selvstendige initiativ
•Kremmerånd – god til å se muligheter for å selge inn tjenester og varer til kunder
• Trygg på egne ferdigheter og kunne fremstå som en «trusted advisor» for Kinlys kunder, partnere og kollegaer


Dette kan Kinly tilby:
• Spennende arbeidsmiljø.
• Konkurransedyktige betingelser.
• Stor fleksibilitet.
• 100% stilling.
• Mulighet for videreutvikling med sertifiseringer og kurs.
• Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver.

Date Posted

21 January 2021

Closing Date

31 March 2021

Apply for this vacancy