Strategic Partner Manager

Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim, Norway

Date Posted
6 November 2018

Closing Date
31 December 2018

Apply

Strategic Partner Manager vil være ansvarlig for å dyrke og opprettholde relasjoner mellom forretningspartnere (Produsenter & underleverandørene) samtidig som det skal utvikles strategier for å øke inntektene til Kinly.
Stillingen vil inngå i den norske ledergruppen og ha en meget sentral rolle i organisasjonen. Strategic Partner Manager vil rapportere direkte til MD.

Ansvaret inkluderer men er ikke begrenset til:

• Utvikle og vedlikeholde forretningsforbindelser og utforme retningslinjer, med fokus på å bygge Kinly-merkevaren
• Ansvar for å følge opp partnerprogrammer mot nøkkelprodusenter
• Å være delaktig tidlig i anbudsprosesser som en del av «bid teamet»
• Identifisere muligheter for nye partnerskap; styrke eksisterende relasjoner og samarbeid
• Forhandle og implementere juridisk bindende kontrakter
• Utvikle og gjennomføre planer for strategisk vekst
• Analysere og rapportere om partnerinitiativer, prognose for strategiske endringer
• Gjennomføring av relevant markedsundersøkelser

Ferdigheter og Personlige egenskaper:

• 6 + års erfaring fra produkt- / prosjektledelse, utvikling av strategiske partnerskap
• Høy arbeidsevne, med evne til å være ansvarlig for flere viktige prosjekter parallelt.
• Utmerkede mellommenneskelige kommunikasjonsevner; i stand til å håndtere interessenter fra ulike interne avdelinger og eksterne partnere skriftlig og muntlig
• Du er analytisk anlagt, strukturert og kan jobbe både selvstendig så vel som i team.
• Du innehar evnen til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.
• Du er tydelig og innehar gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
• Reisevillig og fleksibel. Du må regne med en del reising i denne stillingen.
• Flytende på norsk og engelsk

Kinly`s kjerneverdier s er «Passionate Innovators», «Reliable Professionals» og «In it Together». Er disse verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Alle henvendelser vil naturligvis bli behandlet konfidensielt.

Apply for this vacancy