Samhandlingskonsulent innen Microsoft løsninger

Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen, Norway

Vi ser etter en samhandlingkonsulent innen Microsoft løsninger til vårt Service, Support & Operation team.

Vi ser etter en samhandlingkonsulent innen Microsoft løsninger til vårt Service, Support & Operation team. I utgangspunktet er det ønskelig å finne en ressurs som er tilknyttet vårt kontor i Oslo, men dersom du er den vi leter etter så er vi også åpne for at rollen jobber ut i fra et våre regionskontorer i Stavanger, Bergen eller Trondheim. Som arbeidsgiver kan vi tilby en jobb med spennende utfordringer i et positivt og faglig sterkt miljø. Kinly AS er et ledende selskap innen samhandlingsteknologi, videokonferanse og visualiseringsløsninger. Selskapet har en sterk posisjon og vi er ledende på store og avanserte AV-løsninger mot både privat- og offentlig sektor.

I rollen vil du få ansvar for følgende målsettinger:

 • Bidra til å sikre at Kinly leverer de beste samhandlingsløsningene til våre kunder
 • Assistere og rettlede kollegaer, kunder og partnere gjennom alle prosesser for å sikre best mulig resultat
 • Som den ledende samhandlingsaktøren i markedet er det viktig at samhandlingskonsulenten er med å sikre at Kinlys beste praksis følges og forbedres ved behov
 • "Trusted advisor". Med dybdekunnskap i fagfeltet samhandling og god formidlingsevne sørge for at kunder ser på Kinly som en nøytral og kunnskapsrik leverandør

Samhandlingskonsulentens hverdag vil bestå av blant annet:

 • Jobbe som Samhandlings konsulent med Microsoft 365 og Microsoft Modern Workespace som hovedområde.
 • Som en Samhandlingskonsulent i Kinly vil du være ansvarlig for å bistå salg og kunder i å sammenstille og rådgi den best mulige tekniske samhandlingsløsningen innenfor de gitte rammer.
 • Det forventes at ethvert prosjekt og løsningsdesign behandles og løses på mest mulig effektiv og riktig måte, til det beste for både kunde og Kinly.
 • Du vil inneha direkte kontakt med kunder og være med å forme gode løsninger som forbedrer arbeidsdagen til brukerne.
 • Det forventes videre at kunder og kollegaer blir håndtert på en god måte med punktlig og korrekt kommunikasjon.
 • Som samhandlingskonsulent i Kinly forventes det at man tar et særlig ansvar rundt salg, design, rådgivning, dokumentasjon, drift og forvaltning av nye og eksisterende kunder.
 • Samhandlingskonsulenter vil også være involvert i besvarelsen av anbud.

Samhandlingskonsulent er ansvarlig for følgende områder i bedriften:

 • Utføre konsulenttjenester innenfor Microsoft Samhandlingsløsninger
 • Forberede og skrive dokumentasjon for løsninger/kunder
 • Pre-sales aktivitet slik som løsningsdesign og anbudsarbeid
 • Assistere Kinly Supportsenter, Serviceingeniørene, Service Operations & Cloud
 • 3. line support innenfor sitt fagfelt/sine kunder
 • Driftsmøter med kunder
 • Installasjon, oppgradering og konfigurering
 • Selvutvikling av kompetanse og ansvar innenfor fagfelt
 • Opprettholde og utøke sertifiseringsnivåer innenfor Microsoft og andre relevante fagfelt
 • Bidra til å forbedre rutiner og prosesser
 • Kunde & intern trening
 • Ad-hoc service
 • Befaringer hos kunde

Samhandlingskonsulenter i Kinly kan få oppgaver utenom det som står skissert ovenfor.

Samhandlingskonsulent bør ha følgende erfaring og kompetanse:

 • God kjennskap til eller inneha erfaring med leveranser av Microsoft i møterommet og/eller Microsoft 365
 • Konsulenterfaring innen løsningsdesign, rådgivning og implementering
 • Gjerne Universitets- eller høyskoleutdannelse innen IT
 • Erfaring fra Microsoft 365 og Azure plattform
 • Kompetanse på områdene Azure AD, Intune, Teams og Exchange er et pluss.
 • Erfaring med Microsoft operativsystem, Microsoft System Center Configuration Manager, Powershell script språk
 • Generell Microsoft infrastruktur, nettverk, brannmur, plattform mm
 • Erfaring med infrastruktur-prosjekter både on-premise, hybrid og i sky
 • Generelle sikkerhetsløsninger
 • Teknisk forståelse og kompetanse innen videokonferanse teknologi og samhandlingsløsninger.

Samhandingskonsulenten bør inneha følgende personlige egenskaper:

 • Kommunikasjon – god til å kommunisere med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere og sørge for å sette og overholde de rette forventninger, i tillegg til å inneha sterke skriftlige ferdigheter
 • God fokus og presisjon ved å holde oversikt og dokumentere beslutninger
 • Ryddig og punktlig med logisk sans ved å overholde tidslinjer og prosjektplaner og kunne melde ifra om avvik
 • Prosess orientert med en praktisk vinkling for å sikre effektiv og nøyaktig gjennomføring og resultat
 • Gjennomføringskraft og evne til å sluttføre oppgaver i en hektisk hverdag, og flagge eventuelle avvik i rett tid
 • Pliktoppfyllende og serviceminded ved å følge opp og gi tilbakemeldinger til de ulike parter underveis i saksgangen eller prosjektet
 • Selvdreven og tar selvstendige initiativ
 • Kremmerånd – god til å se muligheter for å selge inn tjenester og varer til kunder

Date Posted

19 October 2020

Closing Date

31 December 2020

Apply for this vacancy